czwartek, 20 kwietnia 2017

2546 krawat, 2546 dzień, 20/4/17

Dobry wieczór! Byłem w bibliotece i tam przeglądałem różne publikacje. Między innymi trafiłem na utwór dramatyczny z końca PRL-u pt. „Alkoholizm w środowisku pracy”. Z tego utworu wybrałem następujący cytat: „Wśród robotników Huty Katowice picie lokuje się głównie poza pracą i z powodów z pracą nie związanych, wśród dziennikarzy zaledwie 6% nie piło w pracy lub z powodów pracy zawodowej. Dziennikarze częściej niż robotnicy, a także częściej niż ogół badanych, piją z powodów niedocenienia ich przez otoczenie; 11% z nich wyraźnie stwierdziło, że alkohol jest nieunikniony w ich życiu zawodowym. gdyż „muszą załatwić różne sprawy, w których osiągnięcie celu jest niemożliwe w inny sposób”. Jak to się wtedy mówiło? Piję, bo muszę? Teraz to już nawet nie piją, choć powinni. Dobranoc.

(krawat: Rael Brook)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz